Gemeenteplein 

In 1910 kwamen de burgemeesters van Antwerpen, Brussel, Gent en Luik overeen hun paviljoenen te bouwen in de buurt van mekaar. Ze werden opgetrokken rond het zogenaamde Gemeenteplein. Vanuit dit plein liepen dan 4 avenues vernoemd naar de respectievelijke paviljoenen.

 

Antwerpen                                                     

Alex Vanmechelen reproduceerde voor Antwerpen de toren van het handelskantoor van de Hanze liga, uit 1564.

Binnen zette deze tentoonstelling de haven en de maritieme diensten centraal in het zonnetje. De industriële organisatie van de Metropele Belge toonde een heleboel materialen en producten

 

Brussel 

Het paviljoen van Brussel was een reconstructie van de oude Lakenhalle en de archieftoren, beide vernietigd bij het bombardement van 1695

 De tentoonstelling gaf een beeld van de publieke voorzieningen in Brussel. Een prachtig eresalon verwelkomde de bezoeker.

 

Gent 

Het paleis van Gent was een reproductie van het Prinsenhof. Het werd ontworpen door Armand Janssens. Hij inspireerde zich op de tekeningen van Sanderus In Flandria Illustrata.

De muren waren rijkelijk beschilderd met wapenschilden en met de namen van de Vlaamse hertogen.

Er stond een enorme troon midden een prachtig diorama van de geboorte van Keizer Karel.

Het was een ode aan de welvaart en pracht van het hof van Keizer Karel. Het rok een gigantisch aantal bezoekers.

Het gebouw had te lijden toen een vrachtwagen een gat van ongeveer 1 meter in de gevel reed. En bij de brand in het naastgelegen Spaans Paleis kon het ternauwernood gered worden van brand. Het had wel waterschade die afbreuk deed aan de pracht van het interieur.

 

Luik 

Voor Luik ontwierp J. Lousberg een duplicaat van het toen nog bestaande Maison Curtius uit de 17e eeuw. Thans is dit gebouw het Oudheidkundig museum.

 

Oostende

Het paviljoen van de stad Oostende lag aan de Natiënlaan, tegenover het Canadees paviljoen