Dok Noord

Het Handels- en Houtdok is afgelijnd door Dok-Noord. Temidden van de stapelhuizen valt het nieuwe Schippershuis en kapel op.

Bijzonder is de Acec site. Meer info op Dok Noord vroeger Acec

De grindbakken met zijn vele graffiti en de blauwe kraan.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Schippershuis op Dok Noord nr 15

Ik vind hierover weinig informatie. Ik vermoed dat het een schooltje is geweest waar schipperskinderen onderwijs kregen. Met internaat aan de slaapzalen te zien.