Hofstraat

Rechte straat, parallel met de Franklin Rooseveltlaan, getrokken in 1844; de gedeelten tussen de Gulden Spoorstraat en de Benardstraat dateren respectievelijk van 1928 en 1904/6 na het verdwijnen van de zogenaamde "Gentse Dierentuin", waarvan het enige overblijfsel te vinden is in het huidige stadsparkje.

De bebouwing is representatief voor genoemde periodes: voor het oudste gedeelte eerder eentonig straatbeeld gevormd door kleine burgerhuizen of achterhuizen van de Franklin Rooseveltlaan met bepleisterde lijstgevels uit derde kwart 19de eeuw. Het later aangelegde straatgedeelte biedt een homogeen uitzicht van baksteenarchitectuur uit het einde van de jaren 1920 (nummer 56-70, 72-84), terwijl het gedeelte tegenover het stadspark begin 20ste eeuw bebouwd werd met middelgrote burgerhuizen gemarkeerd door een geglazuurd parement, op verschillende plaatsen vervangen door schaalverstorende nieuwe, flatgebouwen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent