Het Oud Begijnhof Sint Elisabeth

Begijnhofhuizen                              Sfeerbeelden

Het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth  ligt in het noordwesten van de stadskern van Gent in de buurt van het Rabot, tussen de Burgstraat en de Begijnhoflaan.
Het dankt zijn naam aan de Heilige Elisabeth van Thüringen. In 1234 schonk Johanna van Constantinopel een moerassig stuk grond, aan een gemeenschap van godsdienstige vrouwen. Deze verhuisdentoen mee met de zusters Cisterciënzer toen deze naar de Bijloke (toen “Haven van Maria”) verhuisden.
Het begijnhof uit 1234 groeide in de loop der eeuwen uit tot een begijnhofstad bestaande uit een kerk, het huis van de grootjuffer, een infirmerie, een infirmeriekapel, 18 conventen en 103 begijnenhuizen, een  bleekweide en een boomgaard.
De Gentse begijnen hadden het lang niet altijd gemakkelijk: in de 14de eeuw werden ze beschuldigd van ketterij. In 1674 was er een zware brand en in de Franse tijd besloot het stadsbestuur het begijnhof te verkavelen en moesten de begijnen verhuizen (uiteindelijk naar Sint-Amandsberg). Tussendoor waren er ook periodes van bloei: in de 15de eeuw werd een kerk gebouwd, er waren toen behalve de begijnenhuisjes ook een bakkerij, een priesterhuis en zelfs een brouwerij.
De Sint-Elisabethkerk is het centrale gebouw van het gelijknamige begijnhof, dat ook wel Oud-Begijnhof wordt genoemd. Binnen vallen onder meer een aantal apostelbeelden uit 1684 te bewonderen.
Op het grasveld bij de kerk staat een beeldhouwwerk van Georges Minne, die daarmee hulde wilde brengen aan dichter Georges Rodenbach.
De Karmelietenkerk, voorzien van 3 beuken, werd gebouwd in het begin van de 18de eeuw; de buitenbouw was voltooid in 1712. Het volledige bouwproces verliep onder het toezicht van lekenbroeders karmelieten. 
Het begijnhof werd verlaten in 1873 voor het nieuwe Groot Begijnhof Sint Amandsberg net buiten het stadscentrum. Het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth is nu een woonwijk en sinds 1956 een beschermd stadsgezichten. 
Na het vertrek van de begijnen naar St Amandsberg werden hun huizen en conventen door het OCMW verhuurd aan minder gegoede Gentenaars.
Er werd langzamerhand meer gepleit om de wijk als een belangrijk stuk erfgoed te bewaren, tegen verdere verloedering. 

                                                                                                                               54 foto's

 

Hierna volgen aantal foto's die ik maakte tijdens een wandeling doorheen het begijnhof. Meer bepaald rond de Begijnhofdries