De Muinkparkwijk

ligt tussen het Zuidpark en de St. Pietersabdij. Dit waren vroeger de Muinkmeersen, een natte grond langs de Schelde-oevers, weilanden, bleekweiden. In 1851 werd op deze gronden de dierentuin opgericht. Het Gentse dierenpark overleefde een halve eeuw. De gronden werden nadien verkaveld, tot wat nu de wijk rond het Muinkpark is. De straatnamen herinneren nog aan de dierentuin: Zebrastraat, Leeuwstraat, ...
Het enige stukje dat nog overblijft is dit Muinkpark met de vijver waarrond de vogelkooien stonden als centraal punt.