Bloemistenstraat

Driezijdig bebouwd pleinbeluik volgens kadastergegevens daterend van 1889. Brede open zijde aan de straatkant afgesloten door een gemetst bakstenen muurtje met ijzeren hek erop. Twee toegangen in deze afsluiting, namelijk aan weerszijden van een aan de straat palend gebouwtje voor sanitair met één bouwlaag onder schilddak en met blinde straatgevel. Negen arbeidershuisjes van anderhalve bouwlaag onder zadeldak  Gesloopt

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3