Tinnenpotstraat


De vroegere Wijngaerdstraat, werd omgedoopt in Tinnepotstraat naar analogie met de brouwerij die zich daar in 1452 vestigde. De straat verbindt het Gewad met Zilverhof en loopt aldus parallel met de Lievekaai. Bebouwd met lage arbeiderswoningen uit verschillende periodes gaande van de 16de tot 20ste eeuw, onderbroken door enkele recente storende bressen