Kalversteeg

Oorspronkelijk smal straattracé bewaard maar bebouwing zelf veelal van recentere datum. Overwegend bakstenen en bepleisterde lijstgevels uit eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw zonder veel allure.

Is wel het straatje waar cafe Velootje zijn plek heeft

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent