Haringsteeg

Smal straatje, loops van de Geldmunt in westelijke richting naar de Hertogstraat. Het begin van de straat wordt afgebakend door de zijgevels der hoekhuizen van de Geldmunt. Verder enkele 18de-eeuwse arbeidershuisjes en een huizengroep uit eerste kwart 19de eeuw.

Dit straatje wordt reeds in de veertiende eeuw benoemd als “Harincsteghe”. Er bevond zich in de vijftiende eeuw “een stove”. Dit was een middeleeuwse badgelegenheid en genoot zeer slechte faam als plek waar ontucht werd bedreven.

Men vermoedt dat hier in de middeleeuwen, drukke vishandel werd gevoerd

 

Haringsteeg 2

Hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), met kern uit de 16de tot 17de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor omlijstingen en hoekblokken. Drie traveeën brede voorgevel aangepast en bepleisterd in de loop van de 19de tot 20ste eeuw.

Haringsteeg 1

Dit huis wordt vanf de veertiende eeuw benoemd als bakkerij. In 1472 spreekt men van ‘een backerie staende jeghen over etsgravensteen, tochuus zynde vander haricsteghe”Het achterhuis kwam uit op de Witledertouwersgracht.