Herstellingswerken na Wereldoorlog I.

In 1913 organiseerde Gent een wereldtentoonstelling die honderdduizenden lokte. De oude stadskern kreeg een grondige facelift voor de expo. De paviljoenen van de wereldtentoonstelling waren nog maar net afgebroken of in de zomer van 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De stad werd bezet door de Duitsers en omgevormd tot het logistieke hoofdkwartier van het Vierde Leger dat in de Westhoek vocht. Gent werd een zogenaamde Etappe, waar de bezetters vier jaar lang thuis waren – en huishielden.

Dat er na de bevrijding intens moest hersteld en herbouwd worden maken de volgende foto’s duidelijk.

 

Oorlogswinter 1916