Burgstraat

Zij  is reeds zeer lang een belangrijke straat en invalsweg, leidende naar de burcht of Gravensteen. Het is een rechte verbindingsstraat tussen het centrum en het Sint-Elisabethbegijnhof.

Omstreeks midden 17de eeuw vestigden de paters discalsen of ongeschoeide karmelieten zich in een deel van het voormalige Prinsenhof, namelijk de leeuwenmeers met zogenaamd "leeuwenhof". Ze bouwden er een kerk en klooster met ingang aan de Burgstraat.

De straat vertoont een vrij heterogeen straatbeeld met nog overwegend behouden oude bebouwing, voornamelijk bij de Onthoofdingsbrug waar de talrijke topgevels, onder meer de mooie renaissancegevel, alle ca. 1916-1917 gerestaureerd werden naar het voorbeeld van de opfriscampagne van de Gras- en Koornlei voor de wereldtentoonstelling van 1913.

Is in opbouw