Kouterdreef

Voorheen zogenaamd Vilderstraat, benaming naar verluidt ontleend aan de viltbewerkers die hier zouden gewoond hebben in de onmiddellijke nabijheid van de paardemarkt welke plaats vond op de Kouter. Het is een smalle rechte straat tussen de Kouter en de Kalandenberg. De ene straatzijde bevat enkele ruime burgerwoningen uit de 18de en de 19de eeuw, doch vermoedelijk met oudere kern: de overzijde vormt een gevelwand, namelijk de zijgevel van een typisch neoclassicistisch bankgebouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en markant door zijn opvallende schaalvergroting ten opzichte van de omgeving. Deze straat is recent gerenoveerd en verbouwd tot een chique winkelwijk, waar ik wel eens langs flaneer, niet om te winkelen wegens voor mij te chique en te duur.