Henry Story speelpein. Toen Désiré Cnudde speelplein

Désiré Cnudde was van beroep wever. Hij bracht het grootste deel van zijn leven in Gent door. Diploma's verwierf hij niet. Op achttienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij de Belgische Werkliedenpartij (BWP), de socialistische coöperatie Vooruit en de socialistische ziekenkas Bond Moyson. Hij klom op binnen de hiërarchie van de textielvakbond, waar hij Edward Anseele als een van zijn beschermheren had.

In 1919 werd hij verkozen als socialistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent en vervulde dit mandaat tot in 1939. In 1921 werd hij ook gemeenteraadslid van Gent en vanaf 1925 was hij er schepen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog aanvaardde hij als eerste schepen aan te blijven, onder het burgemeestersambt van Hendrik Elias. Dit werd hem na de oorlog kwalijk genomen. Hij werd gearresteerd en zat vier maanden in voorarrest. Hij werd vrijgesproken, want er kon hem niets concreet worden ten laste gelegd. Hij kon echter niet meer op steun rekenen binnen de socialistische partij, onder meer niet vanwege de naoorlogse waarnemend burgemeester, zijn vroegere collega Edward Anseele jr.. Dit stuitte bij hem op onbegrip want hij vond dat hij, in het algemeen belang, de politiek van het minste kwaad had gevoerd en zich niets te verwijten had. Hij kwam in 1946 op voor de gemeenteraadsverkiezingen met een onafhankelijke lijst, maar zonder succes. Hij verdween toen in de anonimiteit.

Een 'Speelplein Désiré Cnudde' werd omgedoopt in 'Henri Storyspeelplein' in de Cipresdreef 8, 9030 Gent. Dit is nu het terrein van o.a. de Trekvogels. Volgens aanmerking van lezer zou het dicht bij de Gelamco arena liggen.

                                                                                                                                                                                                                      28 foto's