Catalonië straat

 Hotel du Comte d'Egmond

Dit gebouw is in oorsprong een 13de-eeuwse stadswoning, waarvan de achter- en zijgevels waren opgetrokken in onregelmatige stukken Doornikse kalksteen. Mogelijk bestond de voorgevel oorspronkelijk uit een houten constructie. Dit pand was in de 15de eeuw in het bezit gekomen van de metselaarsnering die een voorgevel in zandsteen liet optrekken. De opdracht hiertoe werd in 1526 toevertrouwd aan meester-metselaar Christoffel vanden Berghe.

Gedurende de volgende twee eeuwen werden enkele verbouwingswerken aan de gevel uitgevoerd. Echt ingrijpende verbouwingen zouden in de 19de eeuw plaatsvinden, meer bepaald in 1852 toen de zolderverdieping en de geveltop werden gesloopt, de toegang verplaatst en een verdieping werd bijgebouwd. De woning werd in 1897 ingesloten toen een smal hoekpand werd gebouwd toen de Kromsteeg door de Sint-Niklaasstraat werd vervangen. Tot dan had het Metselaarshuis een vrije zijgevel gehad.

Bij slopingswerken in 1976 bleek achter het 19de-eeuwse pleisterwerk het laatgotische zandstenen parement bewaard gebleven. Ook de zij- en achtergevels van de vroeggotische kern en de in de 16de eeuw verbouwde structuur bleken nog goed bewaard te zijn. Bijkomend archiefwerk maakte duidelijk dat het ging om het oorspronkelijke, doch verloren gewaande Metselaarshuis. Er werd beslist het pand te beschermen en het Metselaarshuis in zijn oude glorie te herstellen. Hierbij werd geopteerd om de voorgevel deels te reconstrueren en een nieuwbouw te integreren in het geheel.

Dancing Angora

Maison du Louvre.

Charles de Kerchovelaan

Citadellaan

Citadelpark

Le Chalet suisse 

Op de heuvel achter het openluchttheater stond tijdens La Belle Epoque het “Chalet Suisse” , een pittoresk cafetaria dat in de Tweede Wereldoorlog werd vernield. 

Clementinalaan

Architect

Contributielaan

Corduwanierstraat

Coupure

Cichorei De Ronne

De bekendste Gentse maalderij van ‘cichorei’ (suikerij of koffie-ersatz) was die van molenaar Leopold De Ronne (Gent 30/06/1831 – Gent 27/10/1897) die in 1858 aan de Coupure, vlakbij de Nieuwewandeling onder de naam ‘La Pucelle de Gand’ of ‘De Maagd van Gent’ een stoommaalderij oprichtte. Hier werden de aangevoerde cichoreiwortels gedroogd, gebrand, gemalen en verpakt. De firma Ronne-Delanier verwierf met dit product diverse prijzen, zoals een zilveren medaille op de wereldtentoonstelling te Parijs (1878), een gouden medaille in 1883 te Amsterdam en een erediploma in Antwerpen (1885). Op de verpakking stond oorspronkelijk de maagd van Gent afgebeeld met een palm en een krans in de handen later met een schild, landbouwwerktuigen en de korf van een imker