De Dampoort of Antwerpsepoort

De Dampoort verving in 1577 de meer oostwaarts gelegen Hospitaalpoort.

Nadat ze was herbouwd in 1782 verdween ze bij de aanleg van  het dok in 1828. Rond 1830 verrees er een nieuwe Dampoort die bij het afschaffen van  het octrooi in 1860 definitief werd gesloopt.

In de middeleeuwen maakte de Dampoort oorspronkelijk deel uit van de Sint-Baafsabdij.

In de late Middeleeuwen werd dit bij het stedelijke Gent gevoegd en binnen de derde stadsomwalling opgenomen. Behalve door de Rietgracht werd het gebied sinds de 14de eeuw ook verdedigd door de Spitaalpoort en de Dendermondse Poort.

Met de aanleg van een nieuwe stadsvesting in de tweede helft van de 16de eeuw werd de stad aan de oostzijde ingekrompen en kwam een gedeelte van de wijk Dampoort buiten de omwalling te liggen. Op het nieuwe tracé werd de Antwerpse Poort of Dampoort opgetrokken.

Vanaf de 17de eeuw groeide de Dampoort uit als een typisch voorstedelijk gebied.