Hotel Reylof  in de Hoogstraat

In 1724, enkele maanden na de stichting van de Oostendse Kompagnie, die Gent plots een geweldige doch helaas zeer kortstondige welstand bezorgde, stroomden op het Gentse stadhuis de bouwaanvragen in een versneld tempo binnen, o.m. die van Baron Olivier de Reylof. De stad was natuurlijk heel blij op dit verzoek te kunnen ingaan op een ogenblik dat de bloei van de jonge Oostendse Kompagnie, die helaas enkele jaren later, in 1731 ten gevolge van de naijver van Engelsen en Hollanders zou worden afgeschaft, heel wat vreemde kooplieden naar Gent lokte. Op 15 september 1724 werd de officiële bouwvergunning verleend. Het huis dat Olivier de Reylof liet slopen, was een belangrijk gebouw, dat zich met tuin en bijgebouwen uitstrekte tot aan de Komijnstraat, en lange jaren bewoond was geweest door Frans Bertilli, een kolonel die naar het voorbeeld van de Gentenaar Gillis de Hase, dienst had genomen in het Ieger van de schatrijke Venetiaanse Republiek.
De naam Reylof was te Gent geenszins onbekend. De grootoom van Olivier de Reylof, Jacobus Reylof, werd te Gent geboren op 11 juli 1612 en trad er onder de naam van Pater Alipe in 1634 in de Orde der Augustijnen waar hij gedurende enkele jaren leraar in de godgeleerdheid werd; in 1655 werd hij zelfs prior van het klooster en gaf er in 1664-een werk uit "Liber de anima ad mentem S. Augustini". De familie Reylof is dus wel afkomstig van Gent en het is waarschijnlijk een louter toeval dat Olivier de Reylof in Amsterdam werd geboren waar zijn vader, "Jacques Reylof, van Gent, koopman" in 1683 met Magdalena Geelham in het huwelijk was getreden. Olivier werd er geboren in 1684. De jonge knaap liep college bij de Paters Augustijnen en Jezuïeten te Gent en legde zich speciaal toe op geschiedenis, letterkunde, wijsbegeerte en godgeleerdheid.
Uit patentbrieven van 20 oktober wordt Reylof in de mogelijkheid gesteld de grote eigendom aan de Hoogstraat aan te kopen, de bestaande gebouwen te slopen en er het fraai hotel op te trekken dat wij vandaag, dank zij een buitengewoon zorgvuldige en geslaagde herstelling, in zijn oorspronkelijke luister opnieuw zien prijken.

Nu is het een chique hotel dat na amper zes jaar Sandton Grand Hotel Reylofsloot in de Hoogstraat. In oktober opende op dezelfde plek een nieuw hotel: Pillows Grand Hotel Reylof, met nog chiquere kamers, een kleiner maar beter restaurant en geen klassieke check-in/out meer.Kenmerkend wordt wat Rongé “ingetogen luxe” noemt, waarbij felle kleuren en drukke patronen verdwijnen. “Het worden 158 ‘ingetogen’ kamers met de beste bedden, matrassen en kussens en het zachtste linnen”, zegt de manager.

De opwaardering gaat gepaard met een prijsstijging. Nu betalen gasten gemiddeld 130 euro per nacht. Bedoeling is die prijs geleidelijk omhoog te laten gaan. Tot hoeveel, is nog onduidelijk, maar volgens de general manager zal een nacht minder dan 200 euro kosten.