Kapittelstraat

Zogenaamd naar het kapittelhuis van Sint-Baafs, vroegere Sint-Baafsstraat, leidende van de noordkant van de kathedraal met sacristie en kapittelhuis naar de Nederpolder met een L-vormig tracé, waarbij het eerste gedeelte volledig ingenomen wordt door de kathedraal en vleugels van het voormalige "Bisschoppelijk Seminarie". Enkel de oostzijde tussen Hoofdkerkstraat en Nederpolder vertoont een kleinschalige bebouwing van twee en drie bouwlagen hoge rijhuizen met bepleisterde lijstgevels, meestal met verbouwde oude kernen, opklimmend tot 17de-18de eeuw.

St Baafshuis

Het gebouw heeft een lange en bewogen geschiedenis die teruggaat tot in de zestiende eeuw. In dat pand was vele jaren een seminarie voor priesteropleidingen ondergebracht. In de negentiende eeuw werd het pand nog gerenoveerd en aangepast, met een nieuwe hoekvleugel aan de Kapittelstraat, maar het complex voldeed niet meer aan de normen. Uiteindelijk werd in 1914 een nieuw seminariegebouw geopend aan de Reep, waar intussen de Vlerick Business School is gehuisvest.

In 1926 werden de oude gebouwen voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de Zusters van Liefde, die er een basisschool met internaat in vestigden: Klein Bavo. Vele jaren zaten er kinderen op de schoolbanken, tot de school in 2003 verhuisde naar de Apostelhuizen.

Het bisdom nam het gebouw in 2003 weer in gebruik en zette een restauratie- en verbouwingsproject op. Het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut en Pedic, de nascholingsdienst van het vicariaat onderwijs, zijn er gevestigd. Op de zolder is de theologische bibliotheek ondergebracht en in een volgende fase zullen ook de diocesane diensten er samenkomen.

 

St Baafshuis

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent