HD 400 van Ann Veronica Janssens op de Kouter

Het ontwerp van Ann Veronica Janssens bestaat uit een gigantische stalen balk van 19 meter hoog met één gepolijste zijde, die de sculptuur een immaterieel aspect geeft. Er ontstaat rond het werk een spel van licht en schaduw. De schaduw van de balk en de reflectie van de spiegelzijde draaien op hun eigen ritme rond het werk. Het lijkt alsof ze elkaar nooit te pakken kunnen krijgen in dit kat-en-muisspel, maar dat is niet zo. Elk jaar op 1 mei precies om 16 uur liggen de schaduw en de reflectie exact in elkaars verlengde. De spiegelzijde neemt de omgeving en de hemel op in de sculptuur en breekt zo het stadsbeeld open.

Ann Veronica Janssens gaf haar werk de titel HD 400 mee. Een titel die in de wereld van de bouw en de architectuur direct referenties oproept als het type van steunbalk dat de basis vormt voor vele moderne bouwwerken. Ann Veronica Janssens brengt door de keuze van die vorm eerbetoon aan de hedendaagse architectuur.
et andere werk HD 400 is 19 meter hoog, maar veel zwaarder. Het weegt 14,6 ton. In de fundering is 53 ton beton gegoten, om het kunstwerk veilig te kunnen plaatsen. Het gaat om een balk van één stuk uit gerecycleerd staal, dat gesponsord werd door het bedrijf ArcelorMittal. De naam 'HD 400' is een verwijzing naar een profiel van stalen balken.

Het werk werd gemaakt met hetzelfde soort van staal dat verwerkt is in het nieuwe World Trade Center in New York en de Burj Khalifa in Dubai, het hoogste gebouw ter wereld. Om de balk in één stuk te kunnen maken is een 24 meter lange tent opgesteld op het terrein van de firma Total Concept. Eén zijde is gepolijst als spiegel.