Ketelvest

Is de straat die loopt langs de oever van Ketelvest.

Deze vaart werd genoemd naar de gelijknamige vestingswal van de eerste stadsversterking, in de eerste helft van de 11de eeuw gegraven als verbinding tussen Leie en Schelde, tevens scheiding van het rechtsgebied van de stad en het gebied dat onder de bevoegdheid van de abt van de Sint-Pietersabdij stond, te zien aan de twee bewaarde grensstenen verwerkt in de gevel van het Sint- Barbaracollege

Het water in dit kanaal was zo woelig dat het gekend stond als een gevaarlijke waterweg, met water dat even kolkend is als kokend water in een ketel. Vandaar de naam.

Op de Ketelvest stonden vroeger twee stadspoorten, de Ketelpoort op de weg naar Kortrijk en de Walpoort op de weg naar de Sint-Pietersabdij. De laatste resten van deze dubbele poorten aan beide kanten van de Ketelvaart werden in 1777-1780 afgebroken (Ketelpoort). Vóór de Eerste Wereldoorlog zijn nog bij de bouw van een nieuwe Walbrug de funderingen van de binnenpoort aldaar uitgebroken.

De bruggen aan de stadspoorten over de Ketelvest bestaan nog, het betreft de Ketelbrug en de Walpoortbrug.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent