St Annakerk

De Sint-Annakerk is een kerk in de Belgische stad Gent. De kerk werd in 1980 beschermd als monument[1] en de hele omgeving als stadsgezicht.
De kerk werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd in vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke. De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide Sint-Annakerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent, Hendrik-Frans Bracq. De kerk verving de oude Sint-Annakapel uit 1644 in de Lange Violettestraat.
De kerk werd nooit helemaal voltooid. Zo was er oorspronkelijk aan de westzijde een toren voorzien. Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstil, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse en gotische elementen. De muurschilderingen zijn van Théodore-Joseph Canneel en werden na zijn dood afgewerkt door Théophile Lybaert.
Anno 2019 bestaan er voor het kerkgebouw plannen voor herbestemming tot supermarkt. De violist Michail Bezverchni protesteerde hier tegen en omschreef het Gentse stadsbestuur als 'echte barbaren'.
PMV en de stad Gent sloten een samenwerkingsovereenkomst af voor de herontwikkeling van de kerk. Er volgde een investeringsmemorandum met een voorstel tot erfpacht- en verkoopovereenkomst. PMV ontwierp eveneens een richtlijnnota voor de herbestemming in samenspraak met de betrokken overheden. Op 16 april 2018 werd de marktbevraging gelanceerd. Er werden 5 biedingsvoorstellen met visienota, schetsontwerp en financieel voorstel ingediend. Na een grondige beoordeling vond de jurering plaats op 26 oktober 2018. Het college besliste op 6 december 2018 om het consortium Markthal aan te duiden als voorkeursbieder. Markthal is het samenwerkingsverband tussen Delimmo, de vastgoedgenootschap van Delhaize De Leeuw, One Plus Projects, Rik De Vooght Architecten en Architectenbureau Bureau Bressers.
Het nieuwe stadsproject krijgt een veelzijdige invulling: in het kerkgebouw komt een buurtwinkel, restaurant en wijnbar. Het voorstel vertrekt vanuit het behoud van de monumentaliteit en de ruimtelijkheid van de kerk. Ernaast komen 2 kleinschalige nieuwbouwvolumes met ondersteunende functies zoals ruimte voor levering en opslag, en een onthaalfunctie. De buitenruimtes omvatten een publieke buurttuin en een natuur- en moestuin ten behoeve van het restaurant. Na verdere optimalisatie van het voorstel en verdere onderhandelingen werd beslist een erfpachtovereenkomst van 99 jaar te sluiten. In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd de finale goedkeuring gegeven.