Kalversteeg

Oorspronkelijk smal straattracé bewaard maar bebouwing zelf veelal van recentere datum. Overwegend bakstenen en bepleisterde lijstgevels uit eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw zonder veel allure.

Is wel het straatje waar cafe Velootje zijn plek heeft

                                                                                                                                                                         30 foto,s