Kettingstraat

Cité portugal

Straat gelegen in het eertijds zogenaamde "voorgeborchte van de Brugse Poort", uitgegroeid tot een arbeidersbuurt na de vestiging van twee belangrijke industrieën, "Le Phoenix" en "La Lys", respectievelijk metaalnijverheid en katoenindustrie. Van de eerstgenoemde fabriek zijn nog schaarse sporen terug te vinden in deze straat.
Voornamelijk arbeiderswoningen van twee of twee en een halve bouwlagen met bepleisterde of gecementeerde lijstgevels, vaak met vernieuwd parement, en met rechthoekige deuren en vensters.

De in 1976 gesloopte "cité Portugal" (1836), tegenover "Le Phoenix" en met uitzicht op het koor van de Sint-Jan-Baptistkerk, was een zeer kenmerkend voorbeeld van tweezijdig bebouwd steegbeluik met achteraan een 18de-eeuws huis.

Beluik Stevens

Doodlopend zijstraatje van de Kettingstraat, meer bepaald Scheringstraat (met uitzicht op het transept van de parochiekerk Sint-Jan-Baptist), oorspronkelijk beluik in de zogenaamde Rooigemstraat, ook zogenaamd de "Rode cité". Volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect F. Minne. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met toegang op straatbreedte. Twee identieke gevelwanden in neotraditionele baksteenstijl, gedateerd door middel van gevelstenen 1887. De hoekhuizen met de Kettingstraat tellen drie bouwlagen onder een schilddak. Voorts horizontaal geaccentueerde gevels van twee en een halve bouwlaag op gecementeerde plint met doorgetrokken arduinen lekdrempels, gemarkeerd door twee tuitgevels die de doorlopende kroonlijstlijn onderbreken. Getoogde vensters, afwisselend gedicht, met witgeschilderde hoekblokken. Repeterend schema. Sierankers.

 

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3