Noendries

Oud straattracé, minstens opklimmend tot eind 18de eeuw, gesitueerd op de Ottergemse Dries achter het in 1784 gecreëerde kerkhof van Sint-Pieters op Sint-Pieters-Aalst. Noendries (Onderwijsstraat /Rue de l'instruction/Chemin N° 8)

De straat - of liever een soort steenweg - die buiten de voormalige Heuvelpoort naar het Gemeentekerkhof leidt, heet - raadt eens? - "Onderwijsstraat!!!" Hadde men dien naam aan een weg gegeven, die naar eene school leidt, wij zouden dit ten volle goedkeuren en tezelfder tijd heel logiek achten; doch, waarom men hem bij den ingang van een kerkhof spijkerde, kunnen wij maar niet beseffen. (Emiel Callant, 1899)
In 1879 werd 200 m3 steenpuin, afkomstig van de afbraak van de Citadel, naar de Onderwijsstraat gebracht, meer bepaald naar F. Pouillon en P. Gilbert. In 1896 was het beluik, gelegen in de Onderwijsstraat eigendom van weduwe J. B. De Gellinck d'Elseghem. Zij liet er een schotelhuis en kamer bouwen.
Via de Wegwijzers van de Stad Gent komen we de namen te weten van de bewoners van deze straat. Opvallend zijn de verschillende herbergiers die er op de even kant woonden. In 1915 vinden we P. De Munter (nr 18), A. De Schepper (nr. 28) , G. Morel (nr. 74), J. Eggermont (nr. 134). Voorts vinden we er de wagenmakers S. Dekeere (nr. 23) en J. Martens (nr. 29) en de landbouwers E. Devreese (nr. 33), De Buck (nr. 49) en Claerman (nr 51).
Op nummer 37 bevond zich toen de Katholieke bewaarschool. In de Onderwijsstraat lag ook de bloemisterij van de familie De Staute en het kasteel Groenen Walle. Dit situeert zich heden op het domein van het UZ, gelegen aan de Pintelaan 185.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Noendries Voorontwerpplannen
PDF – 7,5 MB 9 downloads

De toekomstplannen voor deze buurt vind je op het bestand hiernaast