Schoolmuseum. Tuinen Van Kina

Om het grote tekort aan didactisch materiaal in de Gentse stadsscholen op te vangen liet de vooruitstrevende liberale onderwijsschepen Felix Cambier in de periode 1909 - 1913 een onderwijscollectie aanleggen. Het werd een uitleenpunt waar leraren muurplaten, muurkaarten en instrumenten voor fysica konden halen. Het materiaal werd ondergebracht in de lagere hoofdschool in de Sleepstraat. De verzameling werd in de wandelgangen al ‘Schoolmuseum’ genoemd.

In de Gentse gemeenteraad van 16 oktober 1922 werd beslist om het Schoolmuseum een volwaardige locatie te geven in de lokalen van de voormalige Beroepsschool van het Boek, een oude vakschool voor letterzetters in het Berouw. De taak van het museum werd door de onderwijsschepen J.D'Asseler in 1923 omschreven als: "...donner à la jeunesse le goût des sciences naturelles et des saines occupations."

Leo Michel Thiery (1877 - 1950), een onderwijzer uit het stedelijk onderwijs met vooruitstrevende didactische inzichten en een uitgesproken liefde voor de natuur, werd aangesteld als conservator.

Op 25 oktober 1924 opende het Schoolmuseum met de onderwijscollectie van Cambier, de verzameling opgezette dieren van professor Victor Willem, de persoonlijke verzameling stenen, fossielen en gedroogde planten van Leo Michel Thiery en de zeewierenverzameling van professor Mac Leod. Het terrein rond het museum was toen al getransformeerd tot de eerste publieke heemtuin van België en Nederland. Het museum breidde de openingsuren uit en werd ook toegankelijk voor individuele bezoekers.

In de periode 1943-1959 was Robert Piette conservator. Hij zette het werk van Leo Michel Thiery in dezelfde trend voort.

Roland Verstraelen (1925 - 1983), bekend van de schoolradio en schooltelevisie, werd in 1960 aangesteld als conservator. Onder zijn leiding werd het Schoolmuseum gereorganiseerd en overgebracht naar het Sint-Pietersplein in Gent. De naam werd Schoolmuseum Michel Thiery en in 1961 werd de vzw De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery opgericht. In 1976 ontving de conservator de Duitse Cultuurprijs en in 1980 onderscheidde de Raad van Europa het museum met de Europese museumprijs.

Na het overlijden van Roland Verstraelen in 1983, werd het beheer van het Schoolmuseum overgenomen door Annemie Van Gijseghem. Het oorspronkelijke museum in het Berouw werd gerenoveerd en de plantentuin volledig gereconstrueerd. De Hortus Michel Thiery kon op 26 juni 1987 terug opengesteld worden voor het publiek.

Op 23 mei 2001 werden beide afdelingen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als museum op regionaal niveau.

In 2003 werd een naamsverandering doorgevoerd. Het Schoolmuseum Michel Thiery heette voortaan De wereld van Kina: het Huis. De Hortus Michel Thiery kreeg de naam De wereld van Kina: de Tuin. Daarbij staat Kina voor Kind en Natuur.

In 2011 wordt Jan Schiettekatte directeur van de Educatieve Diensten. Deze omvat De wereld van Kina, De School van Toen en Schoolhoeve De Campagne. In 2014 vervoegde het Natuur en Milieucentrum De Bourgoyen de Educatieve Diensten.

In 2012 krijgt De wereld van Kina de Museumprijs/Kinderjury.

 

Zzschoolmuseum
PDF – 3,8 MB 413 downloads

Leuk artikel over de tuinen van Kina uit Ghendche Thydinghen