Fransiscanerkerk. Parnassus 

In het midden van de 17de eeuw zocht de kloostergemeenschap van de zusters clarissen-urbanisten vanwege de oorlogsomstandigheden toevlucht in Gent. De gemeenschap kocht een huis en naastliggende gronden tussen de Oude Houtlei, de Maagdestraat en de Holstraat en bouwde daar een klooster en een kapel. In 1783 schafte keizer Jozef II het klooster af. Later werd het hersteld maar in 1796 werd het opnieuw opgeheven door de Franse bezetter. De gebouwen werden verkocht aan een burger die ze aan de clarissen schonk.

De clarissen-urbanisten vestigden zich weer in hun klooster en richtten een nieuwe genootschap op. In 1840 verkochten de twee overgebleven religieuzen hun kloostergebouwen aan de minderbroeders of recolletten.

De minderbroeders zouden zich omstreeks 1226 in Gent gevestigd hebben. Zij kregen van de graaf van Vlaanderen een stuk grond aan de Kuipgaten (huidig Koophandelsplein). In het midden van de 13de eeuw bouwden ze daar hun klooster. De minderbroeders bleven hier tot de afschaffing van de orde onder het Frans revolutionair bewind. Na een onderbreking van bijna 50 jaar vestigden zij zich opnieuw in Gent, nu aan de Oude Houtlei.

Achter de huidige driebeukige kerk, met gevel aan de straatkant, liggen de kloostergebouwen omheen een vierkante binnentuin. De gebouwen dateren deels uit de tweede helft van de 17de eeuw en deels uit het midden van de 19de eeuw toen de minderbroeders zich in de gebouwen vestigden en het klooster uitbreidden. De franciscanen waren hier gevestigd tot 2004.

De deur wordt bekroond door een rondboognis met het beeld van de H. Ursula.

Tot 2004 woonden hier nog franciscanen, nu vindt u er het CAW Artevelde en Parnassus.