OLV Visitatie coupure rechts

Deze congregatie gaat terug op een gemeenschap van ‘geestelijke zusters’, die werkzaam was in de 14de eeuw in het Gentse ‘Pesthuys’. 1669 wordt als het stichtingsjaar van de congregatie beschouwd.
Na zich jarenlang het lot van de pestslachtoffers aangetrokken te hebben, wijdden de zusters zich aan het onderwijs, geïnspireerd door de spiritualiteit van de H. Fransiscus van Sales (1567-1622).
In de eeuwen die volgden, ontfermden de ‘Saleszusters’ zoals ze steeds vaker werden genoemd, zich over zowel arme als rijke kinderen en richtten ze allerhande instellingen op: een armenschool, een kostschool, een weeshuis, …
In 1835 werd Henricus-Fransiscus Bracq – de latere bisschop van Gent – aangesteld als directeur van de zustergemeenschap.
Hij hervormde de gemeenschap in de stijl van de slotkloosters van de Franse Orde van de Visitatie en herdoopte hen tot de ‘Zusters Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie’.
Een ware bloeiperiode ving aan: een forse uitbreiding van het aantal Visitatiezusters én van het patrimonium. In de daaropvolgende decennia volgden diverse stichtingen en overnames, in Gent, Luik, Doornik en zelfs in Engeland.
Het gebouwencomplex aan de Coupure was het tweede klooster van de zusters van OLV Visitatie openden ( eerste in de Onderstraat. Werd oorspronkelijk de nieuwe Visitatie genoemd. Hoofdingang was in de Rasphuisstraat. Het klooster- en schoolgebouwenwerd  ingeplant op het perceel tussen Rasphuisstraat, Coupure Rechts en Theresianenstraat op de plaats van het zogenaamde Hof van Plaisance van de familie Bracq, van 1787. Gesticht in 1854 (volgens bouwaanvraag) door kanunnik Bracq, directeur van de kloosters van de Visitatie, en opgetrokken naar ontwerp van van J.A. Scheers in neotraditionele stijl; uitgebreid naar het noorden in aangepaste baksteenstijl in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Verschillende bakstenen gebouwen van twee bouwlagen met gesloten zuidelijke en oostelijke straatgevels. Gegroepeerd rondom twee binnenkoeren.
Het voormalige klooster- en schoolcomplex Onze-Lieve-Vrouw Visitatie op de Coupure wordt verbouwd tot een studentenresidentie met 80 wooneenheden. Myvalue, verbonden met Group Globiss, een Leuvense projectontwikkelaar van studentenkamers, is de bouwheer van het eerste grote studentencomplex op de Coupure