Karel Lodewijk Ledeganckstraat

Aanleg van de straat voorzien circa 1875 als onderdeel van het verkavelingsplan van J. Hofman voor het nieuw kwartier van de citadel. Bij dit plan was de oprichting van de normaalschool voorzien aan de kant van de Hofbouwlaan en het geplande citadelpark. De verkaveling van de gronden voor woningbouw vond plaats na het optrekken van de normaalschool. Aan de overzijde wordt een groot gedeelte van de vroegere Botanische tuin (zie Emile Clauslaan) ingenomen door moderne hoogbouw van de Universiteit Gent. De links aangrenzende huizenrij (onpare nummers) met bepleisterde en bakstenen burgerhuizen van rond de laatste eeuwwisseling zouden mogelijk in de toekomst moeten wijken voor verdere uitbreiding van de universitaire gebouwen.

 

Rijksnormaalschool

Rijksnormaalschool met bijhorende lagere oefenschool en kindertuin. Complex neogotisch gebouw met vier vleugels rondom een onregelmatig rechthoekig binnenplein en kleine losse bijgebouwen in de door een muur met ijzeren hekken afgesloten zijtuinen, het geheel opgetrokken op een spievormig terrein. Aanvankelijk gepland als meisjesnormaalschool, doch kort voor de ingebruikname der gebouwen geruild tot jongensnormaalschool. Het bijgebouw nabij de hoek met de Hofbouwlaan tegenover de Botanische tuin deed van 1889 tot 1937 dienst als rijkstuinbouwschool, nadien overgebracht naar Melle. Volgens archiefstukken opgetrokken in 1879-1882 naar ontwerp van E. Willame en P. Goovaerts, architecten van de dienst Burgerlijke Gebouwen van Brabant.

Voorgevel van twee bouwlagen en eenentwintig traveeën met midden- en hoekrisalieten van drie traveeën en drie bouwlagen, onder leien zadeldak voorzien van twaalf getrapte dakkapellen, dakvenster voor de risalieten. Verankerde rode bakstenen lijstgevel op arduinen sokkel met keldergaten. Sterke verticale gevelritmering door het toepassen van gekoppelde getoogde vensters in Brugse travee versierd met arduinen traceerwerk en profiellijsten. Uitspringende middentravee van middenrisaliet met ruime rondboogdeur in geprofileerde arduinen omlijsting. Aflijnende houten kroonlijst met modillons. Vleugel aan de Hofbouwlaan met gelijkaardige lijstgevel van negentien traveeën met slechts zes getrapte dakkapellen. Hoek- en middenrisaliet met trapgeveltop. Achtergevel met op de rechterhoek aanleunende zware ronde toren van vier en een halve bouwlaag, geleed door arduinen waterlijsten (derde geleding achthoekig) en onder leien spits. Links aan de Hofbouwlaan palend bijgebouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met markerende, begroeide ronde hoektoren. Vrijstaand bijgebouw (voormalige rijkstuinbouwschool) in dezelfde bouwtrant en met onregelmatige L-vormige plattegrond onder snijdende zadeldaken. Achthoekige toren van drie een een halve bouwlaag in de oksel van het gebouw.

https://thomasverheye.wordpress.com/portfolio/stedenbouw-en-ruimtelijke-planning/regionaal-strategisch-project-leievallei-rivierpark-tuin-van-gent/

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent