Sterrestraat

Op de Sint Michielshelling staat in het verlengde van de Mac Donald een huizenrij die een beetje bizar aankijkt. Het lijken huizen uit de jaren 1700, maar ze werden pas gebouwd rond 1912 bij de aanleg van de nieuwe Sint Michielsbrug. Het hoekhuis (Mac Donald) is geinspireerd op een bouw in de jan Breydelstraat. Het daaropvolgend pand stond ooit op de plotersgracht en het daarop volgende in de lange munt. Deze huizen werden gebouwd na de sloop van de gebouwen die deel uitmaakten van de Kleine Koornmarkt en het Sterrestraatje. Hier lagen een aantal cafe’s. Op de Hoek de kelder “Lappersfort” met de slogan ‘In het lappersfort geen drank tekort’. Erboven lag het Hotel de la Poste, wat direct verwees naar de bouw van de nieuwe post ertegenover.

Het Sterrestraatje kreeg zijn naam van het huis ‘De Grote Sterre’ dat rond 1600 het grootste hotel van de stad was. Dit hotel was bvb voorzien van stallen voor meer dan 50 paarden.

Na de bouw van het postkantoor werden dan de Kleine Koornmarkt en de Sterrestraat gesloopt om een brede toegangsweg aan te leggen naar de nieuwe Sint Michielsbrug.