Kalandeberg

De straatnaam verwijst naar de Kalanden, een genootschap van klerken die in het Kalandenhuis bijeenkwamen elke eerste dag van de maand. Het was oorspronkelijk veel groter en liep van het Sint-Baafsplein af tot het huis van Jacob van Artevelde. Het was een hoog gelegen plein met bron (borreput).
Nu is het eenlang gerokken pleintje met een overwegend 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse architectuur.

Een Kaland was de naam gegeven aan broederschappen van rijke burgers voor de goede werken die in veel steden in de Middeleeuwen gebruikelijk waren. Het woord Kaland is afgeleid van het Latijnse woord " kalendae ". Het betekent de eerste dag van een maand en verwijst naar de gewoonte van Kaland-leden om die dag mekaar te ontmoeten.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent