Fly over Dampoort

Bij mijn onderzoek naar de Dampoort voor de website www.gent-geprent.com kwam ik paar leuke foto's tegen van de Fly-over aan de Dampoort. Het bijgevoegde stukje is een tekst uit de Standaard waarin het uitstel van de bouw werd verbonden met de Week van de zachte weggebruiker.

Gebouwd in 1973 en afgebroken in 1997.

De afbraak van de fly-over, in eerste instantie gepland tijdens de nacht van 12 op 13 mei 1997, werd verdaagd ten gevolge van de Week van de Zachte Weggebruiker, dat plaatshad tussen 12 en 16 mei 1997. Het samenvallen van de afbraakwerken met de Week van de Zachte Weggebruiker zou niet bepaald een promotie voor het openbaar vervoer zijn geweest. Zoals ondertussen ook in de realiteit werd vastgesteld, hebben de afbraakwerken voor heel wat verkeershinder gezorgd in de omgeving van de Dampoort. Heel wat bussen, trams en trolleys die over het Dampoortkruispunt de stad binnenkomen en die waren betrokken bij het openbaar-vervoersspel, zouden worden geconfronteerd met omleidingen en opstoppingen. Terwijl het de bedoeling was om potentiële reizigers het openbaar vervoer op zijn best te leren kennen, zouden de gebruikers geconfronteerd zijn geweest met een onrealistisch en slecht beeld van het openbaar vervoer.