Graslei 

De Graslei vormt de kaai op de rechteroever van de Leie. De kade en straat op de linkeroever is de Korenlei. Ze ligt tussen de Grasbrug en Sint-Michielsbrug in.
Vanaf de 11de eeuw groeiden de handelsactiviteiten langs deze kades en werd dit de haven van de stad. De Sint-Michielskerk en Sint-Niklaaskerk kwamen aan beide zijden van de Leie nabij deze haven tot stand.
Op de kaden  “Tussen Bruggen” moesten de schepen met ingevoerd graan zich van hun stapelrecht kwijten. Zij moesten namelijk een deel van hun lading lossen, dit daar stapelen in o.a. het Korenstapelhuis (of de Kleine Spijker op de Hooiaard) en ten slotte dit graan te koop stellen op de Korenmarkt. In 1562 bouwde men er stenen kaden. Men plantte er ook sierlijke lindebomen (die nu verdwenen zijn). En tot in de 18de eeuw hadden er waterspelen plaats.
De huidige bebouwing is nog steeds een overblijfsel uit die tijd, al werden diverse gebouwen in de 18de en 19de eeuw aangepast. Voor de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent werden de gevels grondig gerestaureerd. Het stadsbeeld van de Gras- en Korenlei werd in 1952 beschermd als landschap en in 1994 werden beide kades, hun omgeving en de aanpalende panden ook als stadsgezicht beschermd.

 

De Graslei is een enorm digitaal gedocumenteerde straat. Maar liefst  180 verschillende foto's heb ik bij mekaar verzameld. Ze geven in volgorde, zwart wit foto's, gekleurde, foto's van kunstwerken en de foto's van de afzonderlijke huizen. Veel plezier toegewenst in deze reeks.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

De volgende drie bestanden geven een gedetailleerd beeld van de Graslei als haven en een beeld over bepaalde gebouwen hier.

 

Gras En Korenlei
PDF – 27,6 MB 126 downloads
Gt 1983 Tussen Bruggen
PDF – 93,5 KB 116 downloads
Den Engel
PDF – 5,3 MB 137 downloads

Op gegeven moment (rond 1986) werd de Vleeshuisbrug weggehaald en vervangen door de huidige brug