Haringsteeg

Smal straatje, loops van de Geldmunt in westelijke richting naar de Hertogstraat. Het begin van de straat wordt afgebakend door de zijgevels der hoekhuizen van de Geldmunt. Verder enkele 18de-eeuwse arbeidershuisjes en een huizengroep uit eerste kwart 19de eeuw.Dit straatje wordt reeds in de veertiende eeuw benoemd als “Harincsteghe”. Er bevond zich in de vijftiende eeuw “een stove”. Dit was een middeleeuwse badgelegenheid en genoot zeer slechte faam als plek waar ontucht werd bedreven. Men vermoedt dat hier in de middeleeuwen, drukke vishandel werd gevoerd