Koestraat. 


Deze straat werd reeds vermeld in een oorkonde uit de 13de eeuw. De benaming wordt in verband gebracht met de weiden die zich eertijds aan de huidige Kouter uitstrekten. Er wordt verondersteld dat de koeien langs de Koestraat naar de weiden geleid werden. Het voornaamste huis was een romaans steen de zogenaamd "Grote Ameede", uit de 13de eeuw met een gekanteelde gevel opgetrokken uit Doornikse kalksteen en aan de uiteinden bekroond met ronde hoektorens. Dit huis werd gesloopt in de 19de eeuw. Thans resten nog enkele 17de-eeuwse en 18de-eeuwse topgevels