Lammerstraat

Deze straat is zo genoemd naar de brouwerij "Het Lammeken". Het was eerst een klein straatje van de Sint-Pietersnieuwstraat afdalend naar de Nederschelde. Na de bouw van de spoorlijn (1837) komt door de aanleg van de Marcellisbrug (1844) en de verbreding der straat een rechte verbindingsstraat tot stand tussen de oude Sint-Pieterswijk en de nieuwe stationswijk.

Charles Marcellis zag op 16 januari 1798 het levenslicht in Antwerpen. Na zijn studies vestigde hij zich in Luik als advocaat. Zijn hoofdbezigheid was echter dichten met vele vermeldingen in literaire tijdschriften. De Belgische revolutie verleidde Charles tot politieke activiteiten die al vlug een halt werden toegeroepen. Tenslotte zal hij zich met groot succes in de metaalnijverheid storten waar hij faam verwierf met constructies in gietijzer.

Zo ook de Marcellisbrug die in 1844 de oevers van de Muinkschelde verbond tussen het in 1837 aangelegde Gent-Zuidstation en de meer oostelijk gelegen St.-Pieterswijk. Het was een revolutionaire gietijzeren kokerbrug naar een ontwerp van de Franse ingenieur Duval in opdracht van een ijzergieterij in Seraing.

Daarvoor lag langsheen de Lammerstraat, genoemd naar brouwerij “Het Lammeken” en toen niet meer dan een steegje, een smal houten brugje waar treinreizigers de oversteek naar het stadscentrum maakten. In 1842 was de Lammerstraat aan de oever van de Muinkschelde 6.5m breed en  halverwege was dat nog amper 2m.

“Advocaat” Marcellis legde toen het brugdossier voor aan de gemeenteraad dat werd goedgekeurd voor de som van 112.000 francs. Het grote probleem was echter de ligging van de brug. Deze lag niet echt in het verlengde van de Lammerstraat haaks tegen de stroom in. Een nieuwe brug bood de oplossing om dit euvel te verhelpen. Doch was er veel verzet tegen deze beslissing. Er waren andere en grotere noden in de stad waar het geld beter aan besteed kon worden. Betere wandelpaden, betere verlichting, versterking van de oevers, nieuwe riolering, versterkte oevers, etc. Doch tegen alle kritiek huldigde de stad in augustus 1866 de nieuwe brug in.

Op 8 maart 1952 was er de opening van een volledig nieuwe brug. Roestvorming en een te nauwe brug (6.8m) vergeleken met de breedte van de Lammerstraat (10.15m) waren argumenten die verantwoord waren voor de aanleg van een aangepaste brug. In tegenstelling tot vroeger waar de afwerking van de brugleuningen sierlijk en aantrekkelijk waren uitgewerkt was hier echter geen aandacht aan geschonken.Totale kostprijs van de brug: 59.563,56 € (2.402.793 fr) of veertig maal de prijs van de vorige brug!

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent