Een bundeling van allerlei stoeten, fanfares en optochten