Stadhuis

Het stadhuis van Gent is een vierzijdig complex van gebouwen, omgeven door de Botermarkt, de Hoogpoort, de Stadhuissteeg en de Poeljemarkt. De voornaamste vleugels zijn het laat-gotisch schepenhuis van de Keure en het schepenhuis van Gedele in Renaissancestijl. Het gebouw bevat 51 zalen.
Het schepenhuis van de Keure (hoek Botermarkt-Hoogpoort) werd in laat-gotische flamboyante stijl gebouwd tussen 1519 en 1539 naar een ontwerp van Rombout II Keldermans en Dominicus de Waeghemaekere. De gevelnissen bevatten de beelden van de graven van Vlaanderen. De negentien beelden werden aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw gemaakt.
Het schepenhuis van Gedele (hoek Botermarkt-Poeljemarkt) is een product van de Renaissance en werd gebouwd tussen 1595 en 1618. De gevels worden gekenmerkt door een schoolse toepassing van opeenvolgende Dorische, Ionische en Korinthische driekwartzuilen en pilasters, geïnspireerd op de vormgeving van de Italiaanse renaissance-palazzi.
Andere onderdelen van het stadhuis zijn ouder. Een kelder op de hoek van de Hoogpoort en de Botermarkt (vermoedelijk een overblijfsel van het huis Cardeloet) is waarschijnlijk van voor 1100. Het oudste bovengrondse deel in het midden van het complex dateert uit 1482. Zelfs Viollet le Duc ontwierp er een schoorsteen.
Geet van Damme heeft op sublieme wijze de bouwgeschiedenis van het stadhuis beschreven. Klik op onderstaande link

http://geertvandamme.blogspot.com/2017/12/het-stadhuis-van-gent-voorgeschiedenis.html?q=stadhuis