Bibliotheekstraat

De Bibliotheekstraat is tot stand gekomen na demping van het Baudeloleitje in 1912. Het “Leyken” was een verbindingsgracht dat liep van de Ottogracht langsheen de Baudelokapel naar de Leie.
Voor de aanleg van deze straat is een gedeelte van de huidige expositieruimte en het atheneum moeten afgebroken worden om de straat doorgang te laten vinden. Meteen waren alle gebouwen gelegen langsheen de Bibliotheekstraat ook langs de achterzijde bereikbaar.

De vernieuwingsdrang van burgemeester Braun en zijn schepenen, beschreven in een “Vertoog van het college” uit 1899, was aanleiding tot de drooglegging  van dit kanaaltje. De grootste havenactiviteiten situeerden zich toen nl. aan het stapelplein en om een rechtstreekse verbinding te maken met het stadscentrum werd er een slingerweg voorzien over de Minnemeersbrug.

Ook was er een tweede haven gepland tussen de St.-Jorisbrug en de Minnemeersbrug aan het Baudelopark. Een soort binnenhaventje waaraan nooit gevolg is gegeven maar waar we wel de brede kaaimuren aan te danken hebben.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent