Berouw

Het Berouw, oude verbindingsweg tussen de Kartuizerlaan en Vogelenzang, behield na de sanering van de wijk zijn oude arbeiderswoningen ondermeer nummer 151 tot 163 en talrijke beluiken uit de negentiende eeuw, waarvan enkele recent gesloopt

De in maart 1977 gesloopte bebouwing aan noordzijde van het Berouw, nummer 190 tot 264 (twee traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), meestal met gecementeerde of bepleisterde gevel, kwam circa 1830 tot stand. Het achterliggende steegbeluik (evenwijdig met de straat) (eveneens gesloopt), met toegang tussen nummer 202 en nummer 248 werd in 1859 gebouwd. Woningen van twee bouwlagen, twee traveeën volgens spiegelbeeldschema, onder zadeldak (Vlaamse pannen); gecementeerde gevels.

Dit beluik was een “voorloper" van deze in de Jozef Van Crombrugghestraat.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent