Standbeeld keizer Karel

In september 1966 werd aan het einde van de parking aan de Bisdomkaai een grasperkje aangelegd met een  bronzen standbeeld van Keizer Karel op een arduinen sokkel. Dit was een geschenk van de Spaanse keizerstad Toledo. In 1993 kreeg het standbeeld van keizer Karel zijn nieuwe, vaste stek waar het echt wel thuis hoort: op het Prinsenhofplein. Het beeld is niet echt zo waarheidsgetrouw. Voornamelijk de kaakpartij klopt niet met de realiteit.

De hele buurt rond het Prinsenhof ademt de erfenis van Keizer Karel, die voor de Gentenaars een bijzondere plaats in hun geschiedenis inneemt. Het was deze keizer die door het verzet van de Gentse burgers tegen zijn maatregelen naar zijn geboortestad terugkwam. Hij ontving het stadsbestuur enkele keren in het Prinsenhof en legde de stad in 1540 de ‘Concessio Carolina’ op, die hun vrijheden stevig beperkte. Tientallen Gentse notabelen werden in een boetekleed letterlijk op de knieën gedwongen, met een strop om de hals. Zeventien van hen werden onthoofd, één verbrand. Vandaag is de Gentenaar trots op zijn geuzennaam ‘Stroppendrager’, maar dat was toen wel even anders.

Met opgeheven hoofd en een strop om de hals kijkt De Stroppendrager naar het Prinsenhof, geboorteplaats van Keizer Karel, én naar Karels standbeeld op het Prinsenhofplein. Deze man knielt niet nederig, maar draagt de strop met fierheid.