Haanstraat

Eenheidsbebouwing van gecementeerde, verankerde lijstgevels van twee bouwlagen (1872-1884) (Haanstraat nummer 4-10, 5-21) of twee en een halve bouwlaag (Haanstraat nummer 54 en verder).
Haanstraat nummer 12-28: Steegbeluik (1877).

Steegbeluik (1877) met toegang op straatbreedte, aan weerszijden bebouwd met tweelaagse arbeidershuizen van twee traveeën (repeterend schema) onder zadeldak (pannen).

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3