Klaproosstraat

Nr. 5- 13.
Interessant steegbeluik // straat, met brede open toegang in het midden van het beluik. Vroeger tweezijdig bebouwd, doch de huizen 1-4 (l. van de toegang) werden enkele jaren geleden gesloopt. Opmerkelijk is dat al de woningen, behalve de ruimere nr. 8 en 9, voortsproten uit de verbouwing van oudere industriële constructies, welke in deze binnenblok gelegen waren, en die de vorm van het grondplan bepaalden. Nr. 1-4 en 5-7 zijn verbouwingen van 1886, resp. van een magazijn (1875) en een witwerkerswerkhuis (1869), welke gezamelijk in 1881 reeds tot stoomtimmermanswerkhuis getransformeerd waren. Nr. 10-13 minder ruime woningen van 1883 als verbouwingen van een smidse (1869). Aldus kwamen achtereenvolgens drie en vier arbeiderswoningen van twee bouwl., twee trav. (repeterend schema) onder zadeldak (pannen) tot stand.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3