Watertoren Kattenberg

Complex van de watervoorzieningsdienst van de stad omvattende twee watertorens van 1880-1882, gedomineerd door de moderne glas- en metaalconstructie van de nieuwe toren, opvallend onder meer door het gebruik van grijs zonnewerend glas.

De vroegere dienstgebouwen tussen de Kattenberg, Jordaensstraat en David Teniersstraat naar ontwerp van W. Valcke, bouwmeester. De nieuwe watertoren en gebouwen aan de overzijde van de straat zijn het ontwerp van architecten G. en D. Bontinck (1975-1977).

De twee oude watertorens, in een imposante en functionele architectuur, naar ontwerp van Ir. Masqueler, hoofdingenieur Gentse Watermaatschappij, behoren tot de oudste typen in ons land: twee ijzeren kuipen rustend op een hardstenen afdekking van de zware bakstenen buitenmuren, onder bekronend dak met topverluchting (om onderdruk te vermijden bij het ledigen van het waterreservoir) en tegen weersomstandigheden beschut door houtwerk. Een boogfries op hardstenen consooltjes scheidt de twee delen.

Inwendig vrij intact behouden met vermeldenswaardige smeedijzeren galerijen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent