Klein Turkije

Oud straattracé langs de noordzijde van de Sint-Niklaaskerk, vroeger behorend tot het Sint-Niklaaskerkhof. In 1642 werden vijf kleine huisjes tegen de zijbeuk van de kerk aangebouwd, in de 18de eeuw verbouwd, bepleisterd en afgedekt met een mansardedak. De traditionele huizenrij aan de kant van de pare nummers bestaat voornamelijk uit 15de-, 17de- en 18de-eeuwse gebouwen, gerestaureerd in oorspronkelijke toestand in de loop van de 20ste eeuw.

Waar ligt de oorsprong van Klein Turkije?

Zo zou het vernoemd zijn naar een gelijknamig huis dat zich hier in deze straat bevond tot in 1796. Een ander verhaal verklaart Klein Turkije als de plaats waar goederen, vooral Oosterse, werden verhandeld.

Nog een verklaring refereert naar de Kruisvaarders die bij terugkomst van hun kruistocht naar het “Heilige Land” verwezen naar de geplaveide wegen die zij daar aantroffen.

Omdat Gent naar Vlaanderen toe graag pronkte met zijn rijkdom werd deze straat in de kasseien gelegd. En aangezien het “Heilige Land” onder Turkse bezetting stond, kreeg dit straatje al vlug de naam “Turkije in het klein”.

In een artikel van Roger d’Exsteyl dat in 1968 over Klein Turkije verscheen zou Ter Keien het onderscheid willen maken tussen de woningen gelegen aan het met aarde bedekte kerkhof en de bestrating aan de overzijde voor de huizenrij aldaar.

Het “Kroonblaadje” van Gent, jg. 11 nr. 5 uit 1989-1990 vermeld in een bericht van dhr. Jos Vanelsacker dat tijdens de winter de wegen naar de voornaamste markt in Gent er bedenkelijk bijlagen. Vervolgens besloten de Gentenaren alle toegangswegen naar de Korenmarkt met kasseien aan te leggen. Naderhand woonden de mensen daar “ter keien” of op de keien, zoals andere stadsgenoten “ter platen” of rond de zandplaten van de Schelde woonden.

Een Gentse uitleg voor dit straatje was de verwijzing naar de verkopen van inboedels die hier plaatsvonden. Bij faillissementen of mensen die met schulden zaten verkocht men de inboedels “Ter Keie” wat wil zeggen dat alles werd uitgestald op de straat om meteen te verkopen. Volgens het nieuwsblad van 2 september 2011 is dit de enige juiste verklaring voor “Klein Turkije”. Een Gentse uitspraak luidt: “Hij zit aan de Kuurmoart (Korenmarkt)” wat wil zeggen dat hij geen geld meer heeft, dat hij financieel aan de grond zit.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent