Muidepoort

Een eerste Muidepoort kwam tot stand in 1323 en bevond zich in het noorden van Gent in de buurt van de huidige Vorkstraat en kreeg benamingen als “”duterste porte ter galgen”, “porte an dende vander Muden” en “porte ter Muden”.

Na in 1426 opnieuw te zijn opgebouwd werd deze “buitenpoort” tijdens de periode 1782-1784 afgebroken.

Een tweede Muidepoort werd opgericht, mede door de godsdiensttroebelen, in de nabijheid van de stad aan de Sleepstraat. Door haar ligging vanuit het stad gezien verkreeg zij de naam van “eerste Muidepoort”, ook nog “Sassepoort”of “Voormuide” genoemd.

De eerst opgerichte Muidepoort uit 1323 werd zo de “tweede Muidepoort” of “Buyten Muyde Poorte” genoemd.

De Sassepoort werd na afbraak  op bevel van keizer Jozef II herbouwd aan de Sassevaartstraat in 1789-1791 tijdens de periode van de Brabantse Omwenteling. De bouw van een school aan de Voormuide zal het einde inluiden van deze poort om definitief te verdwijnen in 1860 na afschaffing van de octrooirechten.

Het uitgegraven Handelsdok zal de wijk “Voormuide” van de wijk “Achtermuide” scheiden.

De huidige Voormuide, vroegere Nieuwe Sassepoortstraat en oude invalsweg in het verlengde van de Sint-Salvatorstraat, vormt sinds het nivelleren van de zogenaamde Molenberg in 1829 een rechte verbinding met de Achter Muide, gelegen over de draaiende Muidebrug.