Lange Steenstraat

De Lange Steenstraat die haar naam zou ontlenen aan het feit dat zij in de richting van het Gravensteen leidt, vormt de noordelijke grenslijn van de wijk Patershol. Het middengedeelte van de straat wordt ingenomen door de kloosterkerk, pastorij en bijgebouwen van het voormalig gebouwencomplex van de geschoeide karmelieten. De rest van het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door middelgrote en grote 18de- en 19de-eeuwse woningen.

                                                                                                                                               150 foto's

 

Nr 2

Enkelhuis met twee bouwlagen, drie traveeën, afgedekt met zadeldak (pannen), uit eind 18de tot begin 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Houten winkelpui uit 19de eeuw. Rechthoekige vensters met lekdrempels. Gevelbekroning door middel van een eenvoudig hoofdgestel met een onversierd fries en een kroonlijst.

Nr 4

Diephuis met twee bouwlagen, vijf traveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen); op gevelstenen gedateerd 1707. In 1838 gerestaureerd door de eigenaar, de bouwmeester Goetghebuer. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de penanten, waterlijsten en platte banden. Arduinen plint. Rechthoekige gekoppelde vensters onder een over de muurankers lopende druiplijst. Bakstenen spiegels op de borstweringen. De in- en uitgezwenkte geveltop is afgewerkt met platte banden, uitlopend in voluten met dekplaat, en een bekronend driehoekig fronton op een voetstuk met voluten.

Nr 6

Enkelhuis met vier traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak (Vlaamse pannen) uit eerste helft 19de eeuw met keldervensters. Baksteenbouw op zandstenen plint. Gedecapeerde lijstgevel. Rechthoekige vensters met strek, op de tweede bouwlaag afgedekt met een arduinen kroonlijst op consoles. Rechthoekige deur met houten kalf en bovenlicht gevat in een vlakke arduinen omlijsting en overspannen met strekse baksteenlagen.

Nr 8

Breedhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 16de eeuw. Volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen. Getraliede keldervensters en -luik in de plint.

Nr 12

Laat-classicistisch hoekhuis met vijf traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), gevel van 1795, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Bepleisterde voorgevel met imitatiebanden; dubbelhuisopstand. Middenrisaliet van één travee, bevattend op de begane grond een rechthoekige deur met versiering van half pilasters en bekronende druiplijst; op de tweede bouwlaag een deurvenster met balustrade en een markerend driehoekig fronton

Nr 12

Pand of Klooster en kerk van de Geschoeide Karmelieten.

Meer uitleg Bij Caermersklooster onder bijzondere gebouwen

Nr 40 – 50

Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd dak (Vlaamse pannen). Huidig aspect daterend van de eerste helft van de 19de eeuw, maar met oudere kern (mogelijk bouwaanvraag in 1785) aangegeven door de muurankers en de vlakke rechthoekige omlijste vensters. Huidig aspect: bepleisterde voorgevel op een arduinen plint; dubbelhuisopstand met vijf traveeën, volledig versierd met schijnvoegen. Horizontaal geritmeerd door de vlakke kordonbanden en afgezet met een eenvoudig hoofdgestel: gelede architraaf, panelen in fries, kroonlijst. Beschilderde zijgevels in Drongenhof met acht traveeën en in Sluizekenkaai met vijf traveeën.

Nr 10

Enkelhuis met drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), daterend uit de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Rechthoekige vensters met doorlopen de onderdorpels op de tweede bouwlaag en lekdrempels op de derde bouwlaag. Gevel afgelijnd met een gelede architraaf, onversierd fries en een kroonlijst. Houten winkelpui.