Brabantdam                                                                                               

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent                                                                                                                                                                                                                             

 

Brabantpoort

Tijdens de wegenwerken in Gent hebben archeologen ontdekt dat de Brabantdam meer dan achthonderd jaar oud is. De restanten van deze oude toegangspoort dateren van rond het einde van de twaalfde eeuw.
Verschillende stadskaarten uit het midden van de zestiende eeuw bevestigen dat, al is het niet duidelijk of het nu om een toren of een poort gaat. Dat is momenteel onmogelijk te onderzoeken, klinkt het. Maar de restanten tonen wel aan dat het een indrukwekkende constructie geweest moet zijn.
De opgravingen geven ook meer informatie over de verschillende wegniveaus, Gent lag vroeger een pak lager. 2 à 3 meter onder de grond bevindt zich een oude weg die dateert van voor de 12e eeuw, maar die is opgehoogd met zand.

 

Her aanleg Brabantdam 

Bredere trottoirs, gelijkliggend met de straat. En niet langer kasseien waarop fietsers halsbrekende toeren moeten uithalen. De Brabantdam en de Vogelmarkt zien er na de her aanleg totaal anders uit. Vrijdag vonden de laatste afwerkingen en opruimwerken plaats. Vanaf zaterdag kunnen er weer auto’s door. Zondag keert de tram terug.

Bewoners en handelaars herademen. Sommigen hadden liever een verkeersvrije straat gezien, maar iedereen is het erover eens dat mensen en passage broodnodig zijn om het leven naar de straat terug te brengen.

 

Mobiliteitsplan 

Door de Brabantdam rijden veranderde na de zomer van 2016 grondig. De straat wordt geknipt ter hoogte van het Lippensplein, in het midden van de Brabantdam. Daardoor wordt de verbinding van het Laurentplein naar Sint-Anna onmogelijk voor auto's. Dat blijkt uit het nieuwe circulatieplan voor de wijk, een onderdeel van het grotere Mobiliteitsplan. 

 

Protestantse Kerk. Brabantdam 

De huidige Protestantse gemeenschap kreeg haar kerkgebouw aan de Brabantdam tijdens het bewind van Koning Willem I in 1815. In 1817 werd het gebouw officieel in gebruik genomen voor de Protestantse eredienst. Tot vandaag werden onafgebroken (met uitzondering van enkele maanden in 1832 toen het gebouw werd geconfisqueerd om een cholerahospitaal in onder te brengen) op zondagmorgen erediensten gehouden.