Dendermondsesteenweg

Het aanvangsgedeelte van de steenweg naar Dendermonde lag tot 1540 op het Sint-Baafsdorp en heette toen Kattestraat: van de Antwerpsesteenweg tot de verdwenen Dendermondse Poort die gelegen was ter hoogte van de plaats waar de Rietgracht of stadsvest de steenweg kruiste. Tracé van de steenweg afgelijnd in 1828, doch voornamelijk volgebouwd na 1860. De vestiging van industrie langs de steenweg (voornamelijk textielbedrijven) ging gepaard met een groeiende arbeidershuisvesting in de buurt. Verscheidene beluiken kwamen tot stand, maar zijn heden reeds grotendeels verdwenen. Naast kleine werkmanswoningen komen vooral in reeksen opgetrokken eenvoudige burgerhuizen voor van twee bouwlagen en oorspronkelijk twee traveeën met pannen zadeldaken, daterend vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw. Nummer 48 vertoont midden op de bovenverdieping een trapezoïdale houten muurkapel met groot gepolychromeerd Onze-Lieve-Vrouwebeeld, op een met bladwerk versierde gesculpteerde console, volgens archiefstukken waarschijnlijk daterend van 1867. De burgerhuizen opgetrokken in het tweede helft van de 19de eeuw tellen doorgaans drie bouwlagen terwijl de aangebrachte stucversiering eveneens meer allure verleent aan de woningen

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Op de Dendermondsesteenweg was een groot textielbedrijf werkzaam, te weten Spinnerij Baertsoen-Buysse
Foto's hiervan vindt u onderaan de foto's.