Filature Hanus (1919-1920)

Adres (huidig): Kolveniersgang 17 of Opgeëistenlaan 8
Adres (Wegwijzer): Blaisantvest 2
GPS-coördinaten: 51°03’41.3”N 3°42’52.6”e

In 1920 werd in de Filature Jules de Hemptinne een afdeling van de Filature Hanus uit Laarne ondergebracht. Deze werd samen met de Filature Jules de Hemptinne onderdeel van de N.V. Union Cotonnière. In Laarne had Ferdinand Hanus een grote katoenfabriek. Hij was een belangrijk investeerder in de Union Cotonnière en bezat naast de Société Général een groot deel van de aandelen. Zijn fabriek in Laarne, de N.V. Etablissements Textiles Fernand Hanus fuseerde in 1967 met de N.V. Fil. et tis. Union Cotonnière en de N.V. Loutex tot de N.V. UCO.

n 1898 richtte Louis de Porre te Laarne de weverij Tissage de Laerne De Porre op, welke in 1905 door Hanus werd opgekocht. Grote uitbreidingen van deze stoomweverij vonden plaats in 1911 en 1912, in het laatstgenoemde jaar werd ook een generator voor elektriciteitsopwekking geplaatst.

In 1920 werd in de Filature Jules de Hemptinne te Gent een afdeling van de Filature Hanus gehuisvest. Beide spinnerijen werden in hetzelfde jaar onderdeel van Union Cotonnière, waarvan Fernand Hanus grootaandeelhouder was.

In 1925 werd de spinnerij annex weverij te Laarne omgezet in een N.V.: de N.V. Établissements Textiles Fernand Hanus. Vanaf 1954 werden er synthetische vezels gesponnen. Dit bedrijf werd in 1967, toen René hanet directeur was, onderdeel van de Union Cotonnière. Daarna volgden nog uitbreidingen en moderniseringen en in de jaren '80 van de 20e eeuw besloeg het terrein 7 ha, waarvan 4 ha bebouwd. Het omvatte een spinnerij met 40.000 spindels, vier ruimten voor de verwerking van synthetische vezels, en een weverij met 250 weefgetouwen.

Het fabriekscomplex is behouden. In 1995 werd het als Microfibres Europe toegevoegd aan de Amerikaanse Microfibres-groep en werd er synthetisch velours geproduceerd. In maart 2016 ging het bedrijf failliet.

Fernand Hanus speelde een prominente rol in de ontwikkeling van de Union Cotonnière  in 1919, het resultaat van een fusie tussen Galveston, Filature Desmet-Guéquier en Filature de Hemptinne. Dit was een belangrijke pijler waarop later UCO ontstond.

Hij had zijn eigen Etablissements Textiles Fernand Hanus. Hij legde zich toe op weverijen en afgewerkte producten – en niet enkel op spinnerijen, zoals de rest. Hij had een eigen elektriciteitscentrale en introduceerde het ploegensysteem. In 1905 kocht Fernand Hanus een deel van de fabriek van Louis de Porre in Laarne die stamde uit 1898. In 1954 werden er synthetische vezels gesponnen.      

Aan de vooravond van WOI had hij zijn machines naar Engeland laten verschepen. Zijn zus Aline Hanus (gehuwd De Landsheer) was meegereisd en had die daar ten gelde gemaakt. De verkoop had een fortuin opgeleverd, waarmee zijn zuster Aline Hanus (gehuwd De Landsheer) zich inkocht in het textielbedrijf TEXAS aan de Blaisantvest van de familie VOORTMAN. Fernand Hanus kocht zich in in het kapitaal van de Union Cotonnière en ontpopte zich als de leidende ondernemer.

Fernand Hanus’ jongste zoon René Hanet-Hanus (1906-1984) – het gaat hier over een naamsverandering – zette de activiteiten verder van zowel de Union Cotonnière als de Ancien Etablissements Textiles Fernand Hanus waarin de erfgenamen van Fernand’s nalatenschap zetelden.

René Hanet-Hanus speelde een actieve rol in de totstandkoming van UCO in 1967. René’s zoon Jacques (1935-) was naast bedrijfsleider ook technologisch vernieuwer. Hij richtte een zeer succesvol labo in Laarne op voor de veredeling van jeans. 

het oude front van het ziekenhuis Maria Middelares aan de Kortrijksesteenweg is het Kasteel Hanus. Fernand bouwde het in 1913.