Fratersplein

Ruim met platanen beboomd rechthoekig plein waarvan de huidige aanleg dateert uit aanvang 20ste eeuw. Noordzijde wordt ingenomen door de bakstenen gevel van 1934 van de neuropsychiatrische kliniek der paters hiëronymieten, het voormalige kartuizerklooster. De oostkant tussen de Rode Lijvekensstraat en Tolhuislaan vormt een kleurige gevelwand samengesteld uit woningen uit begin 20ste eeuw

Daartegenover tekent zich een rond afgezoomd grasperk af waarop in 1976 het bronzen beeld van Fray Pedro de Gante, missionaris in Mexico (1480?-1572) geplaatst werd.

 

Sint Jan de Deo

Het klooster ‘Sint-Jan in Eremo’ werd gesticht in 1456 door de fraters van de Derde Orde van Sint-Franciscus belast met verzorging van zieken en krankzinnigen. In de 17de eeuw werd het klooster hersteld en uitgebreid en een nieuwe kloosterkerk gebouwd. In 1797 richtte Lieven Bauwens in het klooster een katoenspinnerij in, waarna de gebouwen in 1844 opnieuw werden ingericht als klooster.