Modern dorp

 

In tegenstelling tot het grillige stratenplan van Oud Vlaanderen was het grondplan van het Moderne Dorp erg strak. In de verschillende modelhoeves kreeg je een pleidooi te zien en te horen over het moderne landelijke leven. De Kleine en de Grote Hofstede waren uitgerust met de modernste voorzieningen: elektriciteit, kookfornuizen en meubels. De hele didactische opstelling etaleerde de laatste snufjes uit de landbouwsector. De kans was niet onbestaande dat je tussen de honderden andere bezoekers leden van boerinnenkringen ontwaarde die daar bijeenkomsten hielden. En ook hier was ruimte voor ontspanning op het terras van In den Lustigen Boer.

Het Nieuwere Dorp beslaat in de wereldtentoonstelling een oppervlakte van ongeveer een halve hectare. Het heeft een driehoekige vorm, waarvan de basis tegen de gebouwen van de eigenlijke wereldtentoonstelling aanleunt en waarvan de top het sportterrein raakt.

De bezoekers die aan de eindhalte van tram 4 en 7 aankomen, kunnen rechtstreeks het ‘Nieuwere dorp’ ingaan.

Links zie je de Landelijke Huishoudschool, ingericht in de tuinen van het huis van de burgemeester. Rechts staat de hoeve Moreels. Hierna volgen de boterij Melotte en het paviljoen van Water en Bossen. Deze gebouwen geven uitzicht op de Grote Markt, met rechts het Gemeentehuis en links het huis van de Burgemeester en een deel van de hoeve Hohlendorf.

Aan de overkant staan de Kerk en de Afspanning.

Een grote Hal volgt op het gemeentehuis.. Te midden van de plaats staat een mooie openbare fontein, die de bron van de vruchtbaarheid voorstelt, die de wetenschap der landbouw deed ontspringen door het ammoniaksulfaat uit de kolen te trekken. Het is gebeeldhouwd door de jonge, talentvolle beeldhouwer Bernard Callie.

De plaats wordt versierd door een kiosk en mooie bloemperken aangelegd door de firma A. Rigaud en Emille Kerkvoorde uit Wetteren.

Op het einde van de plaats ligt de weg die het Nieuwere dorp verbindt met het sprotterrein.

Tegenover de andere paviljoenen van de wereldtentoonstelling bevindt zich rechts het post en telegraafgebouw, het magazijn van de Afroomers Persoons, met de smids Comhaire en de hoeve Ohlendorff. Links is de parkeerplaats voor auto’s, de Afspanning en de kerk.

Als we de grote plaats oversteken ligt rechts het gemeentehuis, de grote hal, de tentoonstelling van landbouwmachines van Alfred Melotte, de tijdelijke school voor landbouwtechniek, het huis van de tuinbouwkundige, het huis van de hovenier, een werkmanswoning, een villa. Rechts van het gemeentehuis ligt de grote hoeve van het comiteit en de woning van de schrijnwerker en de bijenteler.